Samarbetspartners

Bygget av Alaiche Kedar Primary School kommer ske i samarbete med Build Up Nepal och WSHC (Women Self Help Center) i Lamjung. Build Up Nepal är ett icke vinstdrivande företag som fungerar som en implementationspartner för organisationer som vill hjälpa till med återuppbyggandet av Nepal, men som inte har byggexpertisen. Build Up Nepal kommer utbilda lokala bybor i Archalbot i att tillverka tegel och bygga enligt jordbävningsresistent teknik.
Läs mer om Build Up Nepal.

WSHC är en kvinnoorganisation som är verksam i hela Lamjungdistriktet. Organisationen jobbar för att stärka kvinnor och barn, särskilt janajatis, dalits och andra marginaliserade grupper som är socialt och ekonomiskt utsatta, och främja deras deltagande i sociala utvecklingsprocesser. Läs mer om WSHC.