#TimeToActPeriod

I en undersökning som kvinnoorganisationen Women Self Help Center (WSCH) utförde i distriktet Lamjung framgick det att okunskapen kring kvinnors hälsa och hygien under menstruation är utbredd i Nepal. Det är ett tabubelagt ämne. Kvinnor anses vara orena under sin menstruation, och vissa tror att det betyder otur att röra vid en menstruerande kvinna. Denna skam leder till att flickor stannar hemma från skolan under sin menstruation. Detta påverkar flickors utbildning och har en direkt påverkan på jämställdheten mellan könen.

Visste du att…

– En kvinna menstruerar omkring 450 gånger i sitt liv?
– Omkring 40% av jordens befolkning saknar tillgång till basal sanitet så som rinnande vatten och rena toaletter?

Brist på utbildning om menstruations hygien, samt brist på tillgång till rinnande vatten och rena toaletter försvårar hygienen under kvinnors menstruation. Gamla trasor och blad används som mensskydd, vilket ökar infektionsrisken under menstruation.

Kulturella traditioner förvisar kvinnor och flickor från sina hem under menstruationen. Sedvanan, som kallas Chhaupadi, är förbjuden men praktiseras fortfarande runt om i landet i viss utsträckning. Chhaupadi förbjuder användandet av kommunala vattenkällor och kvinnorna spenderar menstruerande dagar i skjul, gjorda av lera eller sten, ibland bebodda av getter eller andra djur. Dessa kvinnor är extremt utsatta under Chhaupadi, och varje år rapporteras kvinnor ha dött på grund av insektsbett, extrema väderförhållanden eller eldar de gjort för att hålla sig varma.

Kampanjen #TimeToActPeriod stöttar WASH programs i distriktet Lamjung, ledda av WSHC. Dessa program innehåller ’Menstruation Health and Hygiene Management Training’ (MHM-sessions) och genom finansiellt stöd kan fler MHM-session hållas runt om i distriktet. Utöver utbildning inom menstruations hygien får kvinnor och flickor lära sig hur de tillverkar egna återanvändbara bindor hemma.

Ge ett bidrag