Projektet

Alaiche Kedar Primary School

Alaiche Primary School och Kedar Primary School i byn Archalbot drabbades hårt av jordbävningen 2015. Pågrund av att Alaiche Primary Schools byggnader kollapsade slogs de två skolorna samman och lektionerna hålls för tillfället i Kedar Primary Schools lokaler, trots att byggnaderna inte anses vara säkra vid inträffande av eventuell ny jordbävning. Nu vill vi bygga nya jordbävningssäkra skollokaler.

Längre ner på sidan kan du läsa om vad pengar som du donerar går till.

Jordbävningen 2015

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av en jordbävning som mätte 7.8 på ritherskalan. Detta var det kraftigaste jordskalvet som inträffat i Nepal sedan 1934 och minst 2593 personer omkom och14023 skadades. Det var det femte största skalvet som drabbat Nepals huvudstad, Katmandu, sedan 1810. Över trettio efterskalv som beräknades vara över 4,5 på richterskalan fortsatte att skaka Nepal det första dygnet. De kraftigaste efterskalven mätte 6,7 respektive 6,6.

Under jordbävningen 2015 rasade kollapsade Alaiche Primary School och skolan slogs ihop med Kedar Primary School och undervisningen flyttades dit – trots att Kedars byggnader sprack i jordbävningen och inte kommer klara ett skalv till.

2016 byggde The Department of Education, Lamjung, fyra nya klassrum samt toaletter och ett pentry till den nu sammanslagna Alaiche Kedar Primary School. De nya klassrummen började användas i oktober 2016. Skolan är dock i behov av sju klassrum, ett lärarrum, ett bibliotek och ett datorrum för att kunna bedriva sin verksamhet fullt ut. Vi tycker att alla har rätt till kvalitativ undervisning och vill såklart stötta detta. De nya klassrummen kommer byggas av de lokala byborna under ledning av det icke vinstdrivande företaget Build Up Nepal. Läs mer om Build Up Nepal

Eleverna

Alaiche Kedar Primary School har verksamhet för klass 1-5 samt en förskoleklass. Skolan har 66 elever varav 53 i klass 1-5 och 13 i förskoleklass. Majoriteten av elever är daliter. Dalit är en självvald benämning på de grupper i bl.a. Indien och Nepal som står utanför hinduismens fyra klasser och har betraktats som oberörbara. På grund av sitt utanförskap kallas de också kastlösa. Större delen av Nepals daliter lever i fattigdom och läs- och skrivkunnigheten är låg. Att stötta Alaiche Kedar Primary School kommer göra stor skillnad för de dalitiska eleverna.

Distriktet Lamjung

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av en jordbävning som mätte 7.8 på ritherskalan. Detta var det kraftigaste jordskalvet som inträffat i Nepal sedan 1934 och minst 2593 personer omkom och14023 skadades. Det var det femte största skalvet som drabbat Nepals huvudstad, Katmandu, sedan 1810.

Över trettio efterskalv som beräknades vara över 4,5 på richterskalan fortsatte att skaka Nepal det första dygnet. De kraftigaste efterskalven mätte 6,7 respektive 6,6.
Alaiche Kedar Primary School ligger i byn Archalbot i distriktet Lamjung. Den närmaste staden är Bhotewodar och är bybornas närmaste alternativ när det gäller högre utbildning och sjukvård. Bhotewodar ligger på en höjd av 760 m.ö.h och har en popuation på ca 000 människor.

Lamjung ligger i mitten av Nepal och är ett av 75 distrikt med ungefär 170.000 invånare. Bergsbyarna i Lamjungdistriktet drabbades hårt av jordbävningen , vissa byggnader rasade totalt och andra fick sprickor som kan leda till ras när som helst.

Vart går pengarna?

Pengarna

För att du ska känna dig trygg att stötta vårt projekt vill vi vara så genomskinliga som möjligt. All vinst vi får in från försäljning och alla donationer går oavkortat till bygget av Alaiche Kedar Primary School. Vi försöker hålla administrativa kostnader nere så mycket som det går och vi som jobbar i organisationen gör det helt ideellt. Vill du ha en rykande färsk version av vår bokföring är du varmt välkommen att maila: info@educationnepal.org.

De som kommer få betalt är de lokala byborna som kommer bygga skolan. Vi betalar även Build Up Nepal för vissa tjänster, som ritningar och den tid deras anställda lägger på att utbilda byborna i byggtekniken.

För att kunna bygga en så bra och säker skola som möjligt är vårt mål att samla in 700 000 svenska kronor. Allt överskott kommer att gå till skolan i form av tex skolmaterial.

Byggnaden

Skolbyggnaderna kommer att byggas med ledning av det icke-vinstdrivande företaget Build Up Nepal enligt jordbävningsresistent teknologi med Compressed Stabilized Earth Bricks (CSEB). CSEB-stenarna görs av cement (10%) samt sand och jord från närliggande områden.

Build Up Nepal kommer utbilda lokala invånare i byn Archalbot i att tillverka tegel och i byggteknik. Skolan kommer alltså helt byggas av bybornasjälva! När skolan är färdigbyggd får det lokala byggteamet chans att bygga upp sina egna hem och starta egna byggföretag.

Projektet sker i samarbete med Build Up Nepal samt Women Self Help Center Lamjung (WSHC), som finns på plats i Lamjung och arbetar med sociala frågor rörande barn och kvinnor i distriktet.

Här kan du se budget över skolbygget i pdf.