Vi har valt att avsluta vårt 90-konto (19 februari, 2019)

Under årsmötet i slutet av 2018 diskuterades vårt medlemskap i Svensk Insamlingskontroll. Vårt år med 90-konto har varit givande och vi har lärt oss mycket, men vi har också insett att det har varit mycket för oss som organisation. En stor del av vårt arbete har detta år lagts på pappersarbete och redovisning om hur vi följer Svensk Insamlings riktlinjer, riktlinjer som redan ligger som grund för Education Nepals arbete. Detta har inneburit att vi har haft mindre tid att fokusera på vårt faktiska arbete. Med detta som grund beslutade årsmötet att inte förnya Education Nepals medlemskap.

Vi hoppas att detta beslut inte förändrar er syn på oss. Vi kommer att fortsätta att redovisa vår ekonomi enligt Svensk lag, och vara transparenta med vår ekonomi och vårt arbete. Tveka inte på att höra av er om ni tycker att något är otydligt eller om det dyker upp några frågor.