Alaiche Kedar Primary School

Byn Archalbot i distriktet Lamjung var en av de byar som drabbades hårt av jordbävningen 2015, och många byggnader förstördes. Byns två skolor blev kraftigt skadade, och för att undervisningen skulle kunna fortsätta slogs skolorna ihop och bildade Alaiche Kedar Primary School. Undervisningen fortsatte i de byggnader som fortfarande var dugliga, även om dessa var skadade och troligen skulle rasa vid en ny jordbävning. 

Det går 68 studenter på skolan, fördelade i årskurserna 1–5, och de gamla byggnaderna var alldeles för små för antalet elever; de var dessutom inte säkra. När vår styrelseledamot Elsa Risby besökte skolan, 2017, berättade lärarna att eleverna flera gånger sprungit ut ur byggnaderna när de hört ett kraftigt ljud, rädda att byggnaderna skulle rasa på dem. Nepals Department of Education försåg skolan med fyra nya klassrum efter jordbävningen, men på grund av platsbrist fortsatte undervisningen även i de gamla byggnaderna. 

Education Nepal grundades 2016, och sedan start har vårt mål vara att förbättra skolgången för elever i Lamjung, Nepal. Tillsammans med våra samarbetspartners Women Self Help Center, Lamjung, och Build up Nepal skapade vi projektet på Alaiche Kedar Primary School – med mål att bygga fyra nya klassrum samt fyra toaletter. Vid byggets start skedde en omprioritering och byggledningen tog tillsammans med skolstyrelsen beslutet att bygga ett femte klassrum istället för de planerade toaletterna. 

De nya klassrummen har byggts av lokala bybor och entreprenörer, under ledning och utbildning av Build up Nepal. Detta gynnar det lokala samhället och möjliggör framtida byggprojekt med samma jordbävningssäkra teknik. Klassrummen byggs av så kallade CSEB-bricks (Compressed Stabilized Earth Bricks) tillverkade på plats av jord och sand, samt 10% cement. Tillverkningen av byggstenarna har en låg klimatpåverkan – hela 90% mindre koldioxidutsläpp än bränt tegel – och den lokala tillverkningen gynnar den lokala jobbmarknaden och ekonomin. Totalt har 7700 byggstenar tillverkats, och dessa har förstärkts med armeringsjärn både vertikalt och horisontellt för att förstärka väggarna. Samtliga fem klassrum har färdigställda väggar, taket är på plats och just nu pågår målning samt dragning av elektricitet. Läs mer om hur skolan har byggts här.

Bygget planeras att vara klart i slutet av maj 2019, och överlämnandet av de nya skolbyggnaderna samt en invigningsceremoni är planerad i mitten av juni.

Vi har valt att fortsätta vårt arbete på Alaiche Kedar Primary School när bygget av de nya skolbyggnaderna är slutfört. Vi kommer bland annat att se över behovet av nytt skolmaterial, en skolgård och skollunch. Även utbildningsmöjligheter för lärare kommer att ses över. 

Läs projektrapporten här.

Här kan du läsa Build up Nepals slutrapport.